Itasca Consultants AB

Yukun Wei

Bergmekanisk ingenjör

Sweden
Itasca Consultants AB

email hidden; JavaScript is required

office: +46 (0)72 218 81 82
mobile: +46 (0)72 218 81 82

Download Curriculum Vitae

Areas of Expertise

Civil
Geotechnical
Rock Mechanics
Soil Mechanics

Yukun Wei

Bergmekanisk ingenjör

Yukun har en ingenjörsexamen från KTH med fokus på jord och bergbyggnad. Under sin studietid var han ett år vid NTNU i Norge för att läsa bergkurser. Yukun har erfarenhet av att arbeta som geotekniker där han utfört stabilitets och sättningsberäkningar. Han har erfarenhet av fältarbeten inom berg som berör kärnborrning och kärnkartering samt fotogrammetri.

Education

M.Sc. Civil Engineering, 2018
KTH

Sweden
Itasca Consultants AB